ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԺՈՂՈՎՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ ՆԱՐԵԿԻ ՏԻՌԱՄՕՐ 
PARROQUIA ARMENIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE NAREK 
Charcas 3529 - C.A.B.A. 


ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԺՈՂՈՎՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ ՆԱՐԵԿԻ ՏԻՌԱՄՕՐ 
PARROQUIA ARMENIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE NAREK 
Charcas 3529 - C.A.B.A. 
parroquianarek@gmail.com